Close

GDPR A SIMPLESHOP – ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je tady. Níže naleznete odpovědi na často kladené otázky. Věříme, že Vám pomohou se základní orientací v této oblasti.

  • Jak řešíte GDPR v rámci aplikace Simpleshop.cz? Co bezpečnost dat našich klientů, musíme si všechno obstarat sami?

Co se týče osobních údajů Vašich zákazníků, jste vůči svým klientům v pozici správce, naše firma v pozici zpracovatele. Péče je tedy na obou stranách.

  • Jak mám poznat, případně dokázat, že je SimpleShop.cz důvěryhodným a spolehlivým zpracovatelem osobních údajů mých klientů?

Základním dokumentem jsou v tomto směru nové Zásady ochrany osobních údajů, kde najdete, jaké osobní údaje sbíráme a jak a za jakým účelem je zpracováváme. Nechybí ani podrobný popis technického zajištění bezpečnosti dat, a to jak Vašich, tak Vašich klientů. Další novinkou je změna obchodních podmínek, do kterých jsme vtělili zpracovatelskou smlouvu. Tato smlouva vyjadřuje vztah mezi Vámi (jako správci osobních údajů Vašich klientů) a námi (jako zpracovateli těchto údajů). Najdete ji pod bodem 6. Ostatní oblasti zůstávají nezměněné. Doporučujeme tyto dokumenty vytisknout a založit k dalším dokumentům, které dokládají ochranu osobních údajů.

  • Jaká data o našich klientech zpracovává SimpleShop.cz?

Údaje zpracováváme v rozsahu, který Vaši zákazníci poskytnou do prodejního formuláře, za účelem technického zabezpečení všech aspektů prodeje. Více informací najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

  •   Jak máme řešit checkboxy na prodejním formuláři? Je to naše starost nebo starost SimpleShop.cz?

Starost je to určitě Vaše, Vaši klienti svěřují své osobní údaje Vám, byť prostřednictvím formuláře SimpleShop.cz. Nicméně pro usnadnění situace Martin natočil videonávod, který krom technických postupů, jak checkboxy vytvořit a nastavit podle Vašich potřeb, obsahuje i rady a tipy, jak vše pojmout tak, aby došlo k naplnění požadavků GDPR a zároveň neodradilo zákazníka. Naše starost v tomto směru je potom zabezpečit správné zpracovávání osobních údajů Vašich klientů v roli zpracovatele.