Close

JAK JSME ZBOŘILI FRONTY NA E-SHOP SUMMIT & EXPO 2018

Náš odvážný tým si před časem vzal do hlavy, že se pustí do nelítostného boje s frontami na koncertech, konferencích a podobných událostech s výraznějším počtem účastníků. První náročná zkouška celé myšlenky přišla na největší české akci pro e-shopaře, tedy na E-shop summit & expo 2018.

Registrovalo se téměř 3 500 lidí. Obrovská výzva, spousta očekávání a nadšení z práce. Před samotným konáním akce bylo jasnou prioritou testovat technologie i software.

Testování probíhalo důsledně a pečlivě, ovšem bez naší všudypřítomné hravosti se neobešlo.

Stejně důkladná byla i příprava den předem na místě konání. Rozkaz zněl jasně: „Dokud nebude všechno dokonale fungovat, nejde se spát.“

Na dvoudenní akci nakonec dorazilo neuvěřitelných 2280 účastníků. Podle role nebo druhu vstupenky bylo třeba zajistit tisk celkem pěti různých typů chytrých náramků viditelně odlišených barvami.

Prvních 15 minut znamenalo největší nápor. Kontrolou vstupenek a nalepením náramku prošlo 410 návštěvníků, z nichž většina se nahromadila v hale ještě před zahájením vstupu. Flexibilně jsme přizpůsobovali technologie tak, aby se tvořící fronty okamžitě rozmělňovaly do jiných bran.

Po zvládnutí prvotního tlaku už čekání ve frontě nemělo proti SimpleShop.cz šanci, a to ani v případě nárazového příchodu větších skupin. V první hodině jsme dokázali s úsměvem odbavit celkem 1056 návštěvníků.

Registrace celkem 3474
Počet návštěvníků 2280
Počet návštěvníků – pátek 1878
Počet návštěvníků – sobota – noví 402
Odbaveni v prvních 15 minutách 410
Odbaveni v první hodině 1056

Naše čtečky neměly nejmenší problém ani s elektronickou podobou vstupenky, po bleskovém načtení byl okamžitě zahájen tisk unikátního náramku se jménem a QR kódem. Na jedné z bran jsme dokonce v ostrém provozu otestovali speciální zařízení, které vyvíjíme přímo za účelem boření front na akcích a o kterém ještě určitě uslyšíte.

Kromě spokojenosti účastníků jsme zaznamenali i zájem o technologii samotnou. Nasbírali jsme celkem 24 poznámek, nápadů a podnětů pro zlepšování, které zařadíme do následujícího procesu pro ještě lepší výsledky.

Po dobře odvedené práci přišla na řadu, jak jinak, i trocha toho hraní. Protože SimpleShop Vás má rád.