Close

Omezení doby členství a opakované platby

Časové omezení členství a s ním související automatické opakované platby najdete v detailu produktu na záložce Obecné informace.

Tyto funkce zatím běží v beta verzi, proto uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu, která přispěje k jejich doladění a vylepšení.

Pro časové omezení přístupu na stránky budete potřebovat SimpleShop plugin pro WordPress. Pokud ho ještě nepoužíváte, je možné ho nainstalovat přímo z knihovny WordPressu.

Časové omezení

K vybrané členské sekci zvolte, zda bude mít neomezenou platnost, nebo členství omezte na konkrétní dobu (1 měsíc – 5 let).

Časové omezení členství – MioWeb

U stránek na šabloně MioWeb nastavte v detailu členské sekce možnost Zpřístupnit uživateli okamžitě po vstupu do členské sekce:

Další nastavení není potřeba, časové omezení platnosti přístupu do členské sekce bude uživateli nastaveno podle podmínek zadaných u produktu v SimpleShopu.

Opakované automatické platby

Pokud bude členství omezené na určitou dobu, můžete využít funkci opakovaných plateb pro automatickou fakturaci předplatného. Systém při první úhradě vytvoří pravidelnou objednávku, na které bude použita stejná platební metoda, kterou byla provedena první platba. Objednávka pak bude zákazníkovi automaticky zaslána vždy v termínu vypršení předplatného. Po jejím uhrazení bude členství v sekci prodlouženo.

Pozn.: Automatická úhrada prodloužení předplatného bude fungovat pouze s platební bránou ComGate. Přes jinou platební bránu zákazník může objednávku uhradit také, stejně jako klasicky bankovním převodem, ale předplatné se z karty automaticky nestrhne! Systém tedy automaticky vystaví a pošle podklady k platbě, ale zákazník bude hradit každou platbu jednotlivě.

Podmínky nastavte v části Opakované platby. Nezapomeňte vyplnit částku, která bude účtována za prodloužení členství, jinak systém pravidelnou objednávku nevytvoří.

Pro automatickou úhradu předplatného můžete využít online platby kartou přes platební bránu ComGate. V nastavení platební brány je nutné opakované platby aktivovat v nastavení účtu.

V SimpleShopu pak v nastavení platební metody (ComGate – platba kartou) vyberte variantu  „ANO – mám aktivovanou možnost opakovaných plateb u ComGate“.

Detaily pravidelné objednávky můžete upravit v sekci Pravidelné faktury:

U objednávek hrazených bankovním převodem je vhodné upravit datum založení pravidelného dokladu, aby ho zákazník dostal s předstihem a nedocházelo k zbytečné prodlevě a znepřístupnění stránek.

Variabilní symbol se u nového dokladu nastavuje automaticky, je tedy na každé objednávce jiný. Pokud vaši zákazníci platí bankovním převodem, může pro ně být praktické mít VS vždy stejný a platit prodloužení trvalým příkazem. V takovém případě můžete VS ručně změnit v šabloně pravidelné faktury. Změny se projeví od následujícího nového dokladu.

Trial

Částku na pravidelné objednávce lze nastavit samostatně, což je praktické pro nabídku „trial“ verzí produktů. První platba tak může být v jiné výši než následné prodloužení členství.

E-maily k fakturám za prodloužení členství

Objednávky na prodloužení členství fungují na principu pravidelných faktur. Systém je vystaví automaticky za podmínek nastavených v šabloně pravidelné faktury a odešle objednávku na e-mail zákazníka.

U pravidelných faktur jsou použity e-mailové šablony pro ručně vystavené doklady:

Jedná se o jednoduchá upozornění na nový doklad, jeho uhrazení nebo to, že doklad zatím nebyl uhrazen. V textu e-mailu je tedy možné použít pouze proměnné, které jsou uvedeny pod každou šablonou: