Close

Nastavení vlastní e-mailové adresy

Automaticky jsou veškeré odchozí zprávy k objednávkám (potvrzení, faktury, atd.) zasílány z e-mailové adresy ve tvaru mail+názevfirmy@simpleshop.cz. Můžete si ale také nastavit, aby vaši zákazníci dostávali e-maily z vaší vlastní e-mailové adresy.

Ve svém SimpleShop účtu si v Nastavení otevřete Nastavení e-mailů

…a pak Nastavení → Vlastní e-mail. adresa:

Kromě výchozí varianty máte možnost výběru z dalších dvou podle toho, zda máte e-mail na vlastní nebo veřejné doméně.

Vlastní e-mail DKIM

Tato varianta je pro vás vhodná, jestliže máte přístup k DNS záznamům své domény a můžete je upravit, příp. tyto změny pro Vás může zajistit administrátor Vašeho webu.

Nejprve vyberte variantu Vlastní e-mail DKIM v políčku Adresa odesílatele.

Zadejte svoji e-mailovou adresu, ze které mají být zprávy odesílány, a formulář znovu uložte.

Zobrazí se údaje, které je potřeba zadat do DNS záznamů vaší domény nebo předat Vašemu administrátorovi, který změny provede.

Po provedení úpravy DNS záznamů klikněte na tlačítko Zkontrolovat DNS pro ověření, zda změna proběhla v pořádku.

Změna DNS záznamů obvykle trvá zhruba 60 minut, ale v některých případech to může být i déle. Je tedy potřeba se obrnit trpělivostí a pokud se kontrola DNS nepovede hned, provést ji znovu po delší době.

Vlastní e-mail SMTP

Nastavení vlastní adresy přes SMTP server vyberte v případě, že máte e-mail na doméně seznam.cz, e-mail.cz, centrum.cz, gmail.com apod.

V políčku Adresa odesílatele vyberte variantu odesílání přes SMTP server.

Zadejte svoji e-mailovou adresu, ze které mají být zprávy odesílány, a formulář znovu uložte.

Zobrazí se tabulka, do které je potřeba vyplnit Váš login a heslo do e-mailu. Formulář uložte.

Nastavení pro Gmail s 2-fázovým ověřením

Pokud pro svůj e-mailový účet u Gmailu používáte 2-fázové zabezpečení, po zadání adresy a uložení formuláře se vám zobrazí detailní instrukce, jakým způsobem propojení nastavit.