Close

Vyhodnocení soutěže v rámci změny názvu společnosti

Vážení příznivci našich přívětivých aplikací Vyfakturuj.cz a SimpleShop,

Předně bychom chtěli poděkovat všem, co se s námi na základě facebookové výzvy podělili o svůj nápad, ať už to byla okamžitá myšlenka nebo výsledek delšího hloubavého procesu. Zajímavých odpovědí se sešlo k naší velké radosti a zábavě opravdu dost.

Nový název Redbit jste rozebrali snad ze všech možných směrů. Často se ve Vašich odpovědích logicky objevilo slovo „červený,“ a to zejména ve spojení s králíkem nebo zajícem. Ano, opravdu ve vývoji pádíme vpřed, na druhou stranu v případě problému rozhodně nemáme v plánu vzít do zaječích! Pak se uvažování neslo na vlně červené chvilky a dál přes žhavé rychlé informace až k vadnému pixelu na displeji nebo dokonce k červenému bitu do vrtaček. Někdo šel přímo k jádru, všiml si dvou symetrických písmenek uprostřed a stočil tak pozornost k databázím. Objevily se i zcela prozaické návrhy jako „už máte dlouho příhodnou doménu.“ Velmi nás pobavil i komentář: „Nebo máte doma červený bit?“

Nyní je tedy na nás, abychom vnesli světlo do procesu vzniku našeho nového označení. Na začátku byl prostředek. Ano, základem našeho nového názvu bylo velké zalíbení v již zmiňovaném symetrickém spojení písmenek „db.“ Od toho byl už jen krůček ke slovu „red,“ které je nejen krásné a výrazné, ale hlavně má na svém konci tolik potřebnou souhlásku „d.“ Posledním stavebním kamenem pak bylo připojení druhého třípísmenného výrazu, pěkného a znělého a hlavně, jak správně tušíte, začínajícího na „b.“ Návrhů padlo několik, ale když se mezi nimi objevil „bit,“ bylo jasné, že cíl je na dosah. Dostali jsme totiž spojení Redbit, jehož velkou výhodou je, že může zastřešovat nejrůznější počítačové projekty, kterým se do budoucna plánujeme vedle Vyfakturuj.cz a SimpleShop.cz věnovat.

Pak už před námi byla poslední výzva: přivést na svět výstižné a zákaznicky sympatické logo. Jedno bylo jisté: chceme červenou tečku! Nejdříve se tedy, jak můžete vidět na obrázku, objevila logicky nad „i.“ Nějak to ale nebylo to pravé ořechové, tak jsme si trochu hráli a cvrnkali, až se zastavila mezi písmenky „db.“ To byla trefa do černého. Doslova. Tím jsme se vrátili zpátky na začátek, kruh se uzavřel a bylo rozhodnuto. Nutno dodat, že k úspěšnému zacyklení významně dopomohla práce profesionálního grafika Romana Káčerka.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tedy jedné z těch našich. Ale nebojte, myslíme i na Vás a na Vaše soutěžní snahy! Po důkladném zvážení náš tým zvolil za vítěze Pavla Urbánka, kterému se podařilo v rámci jednoho komentáře nabídnout 8 různých scénářů. Od červeného králíka přes červené bity do vrtaček až po následující důslednou analýzu: „RE (o) IT – změna původního záměru firmy RE, a IT označující obor? A to db jako databáze?“

Gratulujeme a ještě jednou děkujeme všem. Doufáme, že jsme Vám šířením hravé nálady alespoň trochu zlepšili den. Tak, jak se to povedlo Vám.